FUNDACIN EDUCATIVA DE MONTELBANO
Horario de Clases 2018 MARA PAULA VLEZ RODRGUEZ
Horas Da 1 Da 2 Da 3 Da 4 Da 5 Da 6
  Dir. Grupo Dir. Grupo Dir. Grupo Dir. Grupo Dir. Grupo Dir. Grupo
1 DG-04D Ing-04D Ing-04D 05-D Ing-04D CN-04D
(06:40 07:40) (06:40 - 07:40) (06:40 - 07:40) (06:40 - 07:40) (06:40 - 07:40) (06:40 - 07:40) (06:40 - 07:40)
2 Ing-04D R-Dpto R-Nivel Mat-04D Mat-04D 05-D
(07:40 08:40) (07:40 - 08:40) (07:40 - 08:40) (07:40 - 08:40) (07:40 - 08:40) (07:40 - 08:40) (07:40 - 08:40)
3   Descanso R-Ingls Descanso    
     
     
     
     
     
  Mat-04D Ing-04D    
     
(08:40 09:40)   (08:40 - 09:40)    
     
     
     
         
       
  (09:10 - 10:10)   (09:10 - 10:10)    
       
       
       
4 CN-04D       Geom-04D R-04s
     
     
     
     
     
     
     
(10:10 11:10) (10:10 - 11:10)       (10:10 - 11:10) (10:10 - 11:10)
     
     
     
5 05-D 05-D Descanso Descanso Descanso Descanso
Mat-04D CN-04D CN-04D Mat-04D
(11:10 12:10) (11:10 - 12:10) (11:10 - 12:10)
    Descanso (11:30 - 12:30) (11:30 - 12:30) (11:30 - 12:30) (11:30 - 12:30)
 
 
 
6   CN-04D 05-D Geom-04D   Ing-04D
   
   
   
   
   
   
   
(12:30 13:30)   (12:30 - 13:30) (12:30 - 13:30) (12:30 - 13:30)   (12:30 - 13:30)